Islams søjler

Islams søjler (Arkān al-Islām) Islam består af fem søjler: Shahādah, at bevidne at der ikke findes nogen gud, undtagen Allāh, og at Muḥammad ﷺ er Hans Sendebud; Salāh, at udføre bønnen; Zakāh, at betale den religiøse skat; Ṣawm, at faste under Ramaḍān-måneden og Ḥajj, at udføre pilgrimsfærden, for den som har mulighed. Alt dette skal …

Islams søjler Læs mere »

Ḥadīth: Frygt Allāh hvor end du er…

Berettet af Abū Dharr al-Ghifārī og Muʻādh ibn Jabal: Allāhs Sendebud ﷺ sagde: “Frygt Allāh, hvor end du er, følg en dårlig gerning op med en god og den vil slette den. Og behandl folk med de bedste manerer.” —Al-Tirmidhī (og Ḥadīth #18 i Imām al-Nawawīs 40 Ḥadīth og beretningen er ḥasan saḥīḥ)

Transkription

På al-islam.dk har vi fra juli 2014 valgt at bruge transkriptions-standarden ALA-LC til romanisering af arabisk[1]. Denne standard benyttes i mange nutidige kvalitetsudgivelser og er bl.a. den samme standard, som Wikipedia.org bruger[2]. Man kan hente en udførlig gennemgang eller manual for standarden på ALA-LC systemets hjemmeside (klik på “Arabic”). Fodnoter: [1] Transkription og romanisering af …

Transkription Læs mere »

Er det bidʻah at sige Jumuʻah Mubārak?

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens] Spørgsmål: Er det bidʻah at sige Jumuʻah Mubārak? Svar: I Allāhs, den mest Nådiges, den mest Barmhjertiges navn. As-salāmu ʻalaykum wa-rahmatullāhi wa barakātuh. Jumu’ah (s: fredag) er en Mubārak (velsignet) dag. Dette kan vi forstå fra de mange Aḥādīth der fortæller om fredagens …

Er det bidʻah at sige Jumuʻah Mubārak? Læs mere »