Transkription

I Allāhs Navn, Den Mest Nådige, Den Mest Barmhjertige

al-islam.dk har vi fra juli 2014 valgt at bruge transkriptions-standarden ALA-LC til romanisering af arabisk[1]. Denne standard benyttes i mange nutidige kvalitetsudgivelser og er bl.a. den samme standard, som Wikipedia.org bruger[2].

Man kan hente en udførlig gennemgang eller manual for standarden på ALA-LC systemets hjemmeside (klik på “Arabic”).

Fodnoter:
[1] Transkription og romanisering af arabisk kaldes ofte translitteration, men dette er ikke helt teknisk korrekt, siden de fleste systemer for romanisering af arabisk tager hensyn til bogstavernes udtale, og dermed er en form for transkriptionssystemer.
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/Romanization_of_Arabic