Ḥadīth: Alle gerninger er ifølge hensigterne

Berettet af ʻUmar ibn al-Khaṭṭāb (må Allāh være tilfreds med ham):

Jeg hørte Allāhs Sendebud ﷺ sige:

“Alle gerninger er ifølge hensigterne (al-niyyāt) og enhver der har en hensigt, vil være bundet til den. Så den der emigrerer for Allāh og Hans Sendebuds skyld, så hans emigration (hijra) være for Allāh og Hans Sendebuds skyld. Og den, som rejser for at opnå noget fra denne verden eller for at gifte sig med en kvinde, så er hans emigration være for det, som han emigrerede for.”

—Al-Bukhāri & Muslim (og Ḥadīth #1 i Imām al-Nawawīs 40 Ḥadīth)