Fremgangsmåden for ‘Īd-bønnen (ḥanafī)

[NB: Denne beskrivelse er ifølge ḥanafī-retsskolen]

Af Mufti Muḥammad Taqi Usmani

‘Īd-bønnen har to rak‘āt, og udføres på normal vis, tilføjet med seks
takbīr, tre af dem i begyndelsen af det første rak’ah, og tre af dem
lige før rukū’ i anden rak’ah. Den detaljerede måde at udføre ‘Īd
bønnen er som følger:

Imāmen vil begynde bønnen uden adhān eller iqamā. Han vil starte
bønnen ved recitere takbīr al-Taḥrīmah (Allāhu Akbar). Du bør hæve dine
hænder op til ørerne, og efter at have reciteret takbīr, bør du
placere dine hænder på din navle. Imāmen vil give en lille pause, hvor
du skal fremsige thanā’ (Subḥānak Allāhumma…). Efter afslutningen af
thanā’, vil Imāmen recitere takbīr (Allāhu Akbar) tre gange. På de
første to opråb af takbīr bør du hæve dine hænder op til ørerne, og
efter at have reciteret takbīr (Allāhu Akbar) i en lavt stemme, bør du
tage hænderne ned og lad dem hænge lodret ned. Men efter den tredje
takbīr, bør du placere dem på din navle, som du gør i den normale
ṣalāh (bøn).

Efter disse tre takbīr, vil Imāmen recitere Koranen, som du bør lytte
stille og roligt. Resten af rak‘āh vil blive udført på normal vis.

Efter at være kommet op efter andet rak‘āh, vil imāmen begynde med at
læse fra Koranen, hvor du skal være rolig og stille. Når imāmen er
færdig med sin recitation, vil han recitere tre takbīr igen, men denne
gang vil det være lige før han går i rukū‘. På hver takbīr bør du hæve
dine hænder op til ørerne, og efter at have sagt “Allāhu Akbar”,
bringe dem ned og lad dem hænge lodret ned. Efter disse tre takbīr er
blevet kaldt, og afsluttet, vil imāmen fremsige endnu en takbīr for at
bøje sig ned i rukū‘ positionen. På denne takbīr behøver du ikke at
hæve dine hænder. Du skal blot bøje dig for at lave din rukū‘ imens du
siger, “Allāhu Akbar”. Resten af Ṣalāh vil blive udført på normal vis.

‘Īd-khutbahen

I denne ‘Īd Ṣalāh (bøn), er khutbah en sunnah og leveres efter Ṣalāh, i
modsætning til Jumu’ah (ṣalāh), hvor det er fard og hvor det bliver
leveret inden Ṣalāh. Men at lytte til ‘Īd-bønnens khutbah er wājib
eller nødvendigt og det skal gøres fredeligt og i stilhed.

Det er en sunnah, at imāmen starter den første khutbah ved at recitere
takbīr (Allāhu Akbar) ni gange, og den anden khutbah ved at recitere
det syv gange.

Bemærk:
Den måde ‘Īd bønnen er beskrevet ovenfor, er ifølge de muslimske
jurister indenfor ḥanafī-skolen. Nogle andre jurister, som Imām
Shāfi’ī, har nogen andre fremgangsmåder at udføre det på. De reciterer
takbīr tolv gange, inden de påbegynder recitationer af den hellige
Koran i begge raka’āt. Denne fremgangsmåde er også tilladt. Hvis
imāmen, tilhørende shāfi’ī-skolen, følger denne fremgangsmåde, kan du
også følge ham. Begge fremgangsmåder er baseret på den den Hellige
Profets (ṣalla Llāhu ‘alayhi wa sallam) praksis.

Kilde: Udpluk fra Dhul-Ḥijjah: ‘Īd al-Aḍḥā, Ḥajj, ofring osv.

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Mamoon Anwar 2009]