Rækkevidden af Allāhs barmhjertighed

“Der er specielle vers for de folk, som synder igen og igen. Dommeren er normalt hård ved vaneforbryderen. Nogle af os er sådan med Allāh (subhānahu wa taʻālā) – hundreder af gange er vi blevet vrede, vi har mistet bønner (ṣalāh) – ‘alladhīna asrafū ʻalā anfusihim’ – de som har overtrådt (Allāhs grænser) Allāh (subḥānahu wa taʻālā) siger ‘lā taqnaṭū mir raḥmatillāh’[1] – lige meget hvor meget I har syndet, så har I ikke fjernet jer fra rækkevidden af Allāhs barmhjertighed!”

—Shaykh Kamaluddin Ahmed (må Allāh bevare ham)

Fodnote:

[1] Sūrat al-Zumar, 39:53

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Allan Bak 2015]