Hvordan får man læst hele Koranen i Ramaḍān?

Spørgsmål:

Hvordan får man læst hele Koranen i Ramaḍān?

Svar:

Koranen har ca. 600 sider. Læs 20 sider per dag. Det er kun fire sider efter hver bøn. På den måde vil man kunne læse hele Koranen i løbet af måneden. Man kan evt. læse dobbelt én af dagene, så man er dækket ind, hvis Ramaḍān viser sig kun at blive 29 dage.

Hvis man vil læse hele Koranen to gange i Ramaḍān, kan man læse fire sider før og efter hver bøn.

[Dansk oversættelse © islamidanmark.com / Said Allan Bak 2015]