At have hue på når man beder

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens]

Besvaret af Mufti Ebrahim Desai

Spørgsmål:

Jeg vil gerne spørge om det er nødvendigt at have en hue (s: kūfī / qalansuwah på arabisk, topi på urdu) på, når man beder? Nogle folk siger, at bønnen ikke er accepteret uden en hue eller noget. Er der nogen Ḥadīth om dette emne? Er det at gå med hue bevist fra Ḥadīth? Gik Rasūlullāh (s: Allāhs Sendebud) (ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallam) og Ṣahābah med hue?

Svar:

Abū Kabsha (raḍiya Allāhu ‘anhu) beretter at Rasūlullāhs (ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallam) ledsageres huer plejede at være runde og rummelige. (Mirqāt, bind 8, s. 246)

Det er berettet af al-Ṭabarānī på vegne af Ibn ‘Umar (raḍiya Allāhu ‘anhumā) at Rasūlullāh (ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallam) plejede at bære en hvid hue. (Mirqāt, bind 8, s. 246)

Al-Ḥasan al-Baṣrī (raḥmatullāhi ‘alayhi) sagde at folk (Ṣahāba – raḍiya Allāhu ‘anhum) plejede at udføre Sajda (s: knælen med panden, håndfladerne, knæ og tæer mod jorden) på deres turbaner og huer. (Al-Bukhārī bind 1, s. 56; Fatāwā Rāshidiyya)

Mullā ‘Alī Qārī (raḥmatullāhi ‘alayhi) sagde at det at gå med hue er blevet et af de iøjnefaldende symboler på Islām . Det er det eneste ydre og unikt iøjnefaldende træk, som kendetegner en (s: mandlig) muslim fra en ikke-muslim. Ingen anden samfundsgruppering eller folk bærer den muslimske hat.

(s: Maulana Imraan Vawda: Det er ikke wājib (obligatorisk) at gå med hue, det er sunnah).

Og Allāh Ta’ālā ved bedst.

Mufti Ebrahim Desai
AskImam.org

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2013]