Er det bidʻah at sige Jumuʻah Mubārak?

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens]

Spørgsmål: Er det bidʻah at sige Jumuʻah Mubārak?

Svar:

I Allāhs, den mest Nådiges, den mest Barmhjertiges navn.

As-salāmu ʻalaykum wa-rahmatullāhi wa barakātuh.

Jumu’ah (s: fredag) er en Mubārak (velsignet) dag. Dette kan vi forstå fra de mange Aḥādīth der fortæller om fredagens dyder. Når man ønsker andre Jumuʻah Mubārak, så er det et udtryk for en realitet. Der er dog ikke blevet nævnt i ḥadīth at Allāhs Sendebud (ṣallā Allāhu ‘alayhi wa sallam) og Saḥabah (raḍiya Allāhu ʻanhum) plejede at ønske hinanden Jumuʻah Mubārak. Man kan således ønske andre Jumu’ah Mubārak, med den betingelse at det ikke bliver betragtet som værende Sunnah, eller noget der er nødvendigt.

Referencer: Khayr al-Fatāwī, bind 1, s. 553, Makataba Imdādiyya.

Og Allāh Ta’āla ved bedst.

Maulana Abdul Azīm bin Abdur Rahman
Studerende v. Darul Iftaa

Checket og godkendt af
Mufti Ebrahim Desai
AskImam.org

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2013]