Islams søjler

Islams søjler (Arkān al-Islām)

Islam består af fem søjler:

  1. Shahādah, at bevidne at der ikke findes nogen gud, undtagen Allāh, og at Muḥammad ﷺ er Hans Sendebud;
  2. Salāh, at udføre bønnen;
  3. Zakāh, at betale den religiøse skat;
  4. Ṣawm, at faste under Ramaḍān-måneden og
  5. Ḥajj, at udføre pilgrimsfærden, for den som har mulighed.

Alt dette skal udføres med oprigtighed og tro. Den som ikke er oprigtig er hyklerisk og den som ikke bekræfter dette i sit hjerte, tror ikke.

Kilde: Risālat al-Jāmiʻah af Shaykh Aḥmad bin Zayn al-Ḥabashī

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Allan Bak 2015]