tazkiyah

Grundlaget for åndelighed

Af Shaykh Aḥmad ibn ʻAjībah Shaykh Ibn ʻAjībah (Allāhs barmhjertighed være med ham) sagde: “Grundlaget for åndelighed (taṣawwuf) findes i fem ting: At frygte Allāh i det skjulte og det åbne. At følge Sunnahen i tale og handling. At vende sig bort fra skabelsen, hvad enten den kommer mod dig eller forlader dig. At være …

Grundlaget for åndelighed Læs mere »

Hvad er åndelighed?

Af Imām al-Nawawī [NB: Kommentarer indledt med s: er oversætterens.] (s: Åndelighed (på arabisk: taṣawwuf), også kaldet sufisme, tazkiyat al-nafs og iḥsān er synonyme termer, som refererer til en etableret videnskab i islam.) Imām al-Nawawī (må Allāh være ham nådig) beskrev åndelighed således: “Åndelighedens vej er baseret på fem principper: At have gudfrygtighed privat og …

Hvad er åndelighed? Læs mere »

Udtalelser fra tidlige lærde om åndelighed

De følgende citater er fra tidlige, kendte islamiske lærde (ʻulamāʼ) vedrørende den islamiske videnskab taṣawwuf (også kaldet åndelighed – den islamiske videns-gren, som fokuserer på den åndelige udvikling af muslimen): Imām Abu Ḥanīfah (رحمة الله عليه)(85 H. – 150 H) “Havde det ikke været for to år, ville jeg været gået til grunde.” Sagde han. …

Udtalelser fra tidlige lærde om åndelighed Læs mere »