Grundlaget for åndelighed

Af Shaykh Aḥmad ibn ʻAjībah

Shaykh Ibn ʻAjībah (Allāhs barmhjertighed være med ham) sagde:

“Grundlaget for åndelighed (taṣawwuf) findes i fem ting:

  • At frygte Allāh i det skjulte og det åbne.
  • At følge Sunnahen i tale og handling.
  • At vende sig bort fra skabelsen, hvad enten den kommer mod dig eller forlader dig.
  • At være tilfreds med både lidt og meget.
  • At vende sig mod Allāh i medgang og modgang.”

[Shaykh Ibn ʻAjībah, i hans kommentar til et digt af Ibn al-Bannā af Saragossa.]

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Allan Bak 2010]