Hvad er åndelighed?

Af Imām al-Nawawī

[NB: Kommentarer indledt med s: er oversætterens.]

(s: Åndelighed (på arabisk: taṣawwuf), også kaldet sufisme, tazkiyat al-nafs og iḥsān er synonyme termer, som refererer til en etableret videnskab i islam.)

Imām al-Nawawī (må Allāh være ham nådig) beskrev åndelighed således:

“Åndelighedens vej er baseret på fem principper:

  1. At have gudfrygtighed privat og offentligt.
  2. At leve ifølge Sunnahen i ord og handling.
  3. Ligegyldighed over for om folk accepterer eller afviser én.
  4. Tilfredshed med Allāh ﷻ i (tider med) mangel og (tider med) overflod.
  5. Og at vende tilbage til Allāh ﷻ i lykke eller lidelse.

Principperne for behandling af sjælens sygdomme er også fem:

  1. At lade maven blive lettere, ved at mindske ens indtag af mad og drikke.
  2. At søge tilflugt hos Allāh ﷻ fra det uforudsete, når det hænder.
  3. At undgå situationer, som involverer det, som man frygter at blive offer for.
  4. At kontinuerligt bede Allāh ﷻ om tilgivelse og Hans velsignelser over Profeten ﷺ, dag og nat, med fuld åndsnærværelse.
  5. Og at ledsage ham, som leder én til Allāh ﷻ.

(Al-Maqāsid fī bayān mā yajibu maʻrifatuhu min al-dīn (y106), 83-84, 87).

Sekundær kilde: Reliance of the Traveller – s. 861-861

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2010]