Hvad er forkastelig innovation (bid’ah)?

Af Shaykh ‘Abd al-Hādī al-Kharsah

Spørgsmål: Hvad er forkastelig innovation / bid’ah?

Svar: Polyhistoren [al-‘allāmah], Ibn Rajab (رحمة الله عليه) sagde: “Bid’ah er det, som er innoveret fra det, for hvilket der ikke er indikeret en basis i shariaen. Hvad angår det, som har en basis for det i shariaen, som indikerer mod det, så er det ikke en bid’ah i terminologisk betydning, selv hvis det er en bid’ah i sproglig forstand.”

Det er blevet berettet af Imām Aḥmad, al-Bazzār og al-Ṭabarānī fra Ibn Mas’ūd (رضي الله عنه) i stoppet (mawqūf) form: “Alt hvad muslimerne ser som godt, er godt imod Allāh og alt hvad muslimerne ser som dårligt, er dårligt imod Allāh.”

Det er blevet berettet af Abū Nu’aym fra Imām al-Shāfi’ī (رحمة الله عليه) at han sagde: “Bid’ah er af to typer: Prisværdig bid’ah og forkastelig bid’ah. Alt det, som forholder sig til Sunnahen er prisværdigt og alt det, som er i modstrid til den er forkastligt.” Al-Bayhaqī berettede også i sin Manāqib at han sagde: “Bid’ah er af to typer: Den ene er det, som er innoveret i konflikt med Bogen, Sunnahen, en beretning (athār) fra en Ledsager eller konsensus (ijmā’), (og) den type innovation er vildledning. Den anden er det, som er innoveret fra det gode, (og som) ikke er i konflikt med noget af det førnævnte, (og) det er en innovation, som ikke er forkastelig.”

Kilder: AbdalHadialKharsa.com (arabisk) / Marifah.net (engelsk)

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Allan Bak 2010]