salat al-jumu’a

Er det bidʻah at sige Jumuʻah Mubārak?

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens] Spørgsmål: Er det bidʻah at sige Jumuʻah Mubārak? Svar: I Allāhs, den mest Nådiges, den mest Barmhjertiges navn. As-salāmu ʻalaykum wa-rahmatullāhi wa barakātuh. Jumu’ah (s: fredag) er en Mubārak (velsignet) dag. Dette kan vi forstå fra de mange Aḥādīth der fortæller om fredagens …

Er det bidʻah at sige Jumuʻah Mubārak? Læs mere »

Er det sunnah at bære hvidt tøj om fredagen for mænd?

Besvaret af Muftī Muḥammad ibn Ādam al-Kawtharī Spørgsmål: Er det sunnah at bære hvidt tøj om fredagen for mænd? Svar: I Allāhs navn, Den Mest Nådige, Den Mest Barmhjertige, Der er i almindelighed blevet tillagt megen betydning til det at bære hvidt tøj, som det kan ses i de følgende hadīther: Sayyidunā ‘Abdullāh ibn ‘Abbās …

Er det sunnah at bære hvidt tøj om fredagen for mænd? Læs mere »