Må vi bruge deodoranter, cremer og parfumer, som indeholder alkohol?

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen]

Spørgsmål: Er det tilladt for os at bruge deodoranter, cremer, parfumer og andre kosmetiske produkter, som indeholder alkohol?

Svar:

I Allāhs navn, Den Mest Nådige, Den Mest Barmhjertige og må alle velsignelser og al fred være med vor mester Muḥammad, hans familie, ledsagere og de som følger hans ædle vej.

Assalamu alaikum,

Ja, det er tilladt at bruge deodoranter og cremer, som indeholder alkohol, da det altid er syntetisk alkohol og ikke khamr (vin), som er ubetinget forbudt og beskidt.

Alkohol, som ikke er vin, er ikke rituelt uren. På grund af dette, er det tilladt at bruge til udvortes brug, såsom i parfumer og sæber. [Muftī Taqī ‘Uthmānī, Takmīlat Fath al-Mulhim; Shaykh Mustafā Zarqa, Fatāwā]

Imidlertid er det mere religiøst forsigtigt ikke at gøre det, på grund af de lærdes uenighed om det.

Ifølge de indiske ḥanafī-lærde, så er fatwaen i vor tid at syntetisk alkohol (og al alkohol, som ikke betragtes som ‘khamr’) er ṭāhir (ren) og tilladt at bruge og indtage, SÅ LÆNGE AT:

a) det ikke bruges som et rusmiddel
b) det ikke bruges som rusmidler bliver brugt (dvs. som alkoholisk indtagelse, selv hvis det kun er en smule)
c) det ikke benyttes i en mængde som beruser
d) det ikke bruges uden grund (lahw).

Dette var Muftī Maḥmūd Ashraf ‘Uthmānīs forklaring og den er understøttet af mange fatwaer i det 20. århundredes store ḥanafī fatwa-referenceværker. Det er også selveste Imām Abū Hanīfas standpunkt. Senere lærde sagde at fatwaen var ifølge Imām Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybanīs standpunkt, Abū Ḥanīfahs elev, (som var) at al alkohol er najis (rituelt uren) og ḥarām, selv i små mængder, på grund af udbredt fitnah. I vor tid, på grund af den udbredte brug af alkohol i alle mulige ting, er det blevet svært at undgå.

Det er derfor mange store ḥanafīer i vor tid gav den ovennævnte fatwā.

Wassalam,
Faraz Rabbani

MMXI © Faraz Rabbani
All rights reserved

Oversat og bragt her på siden, med tilladelse fra:
Shaykh Faraz Rabbani / SeekersHub (www.SeekersHub.org)

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2013]