Må man sende sin zakāt til et andet land?

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen]

Besvaret af Shaykh Faraz Rabbani

Spørgsmål:

Jeg tænkte på, om der en for for præference mht. hvem, der skal modtage zakat penge. Skal de nødlidende være i ens eget område, eller kan man sende pengene til udlandet, eller gør det en forskel?

Svar:

I Allāhs, Den Mest Nådige, Den Mest Barmhjertiges Navn.

Jeg beder til at dette finder dig i den bedste tilstand, helbredsmæssigt, så vel som åndeligt. Må Allāh skænke dig alt godt og succes i dette liv og det næste.

I ḥanafī-retsskolen er der intet galt med at betale zakāt i et andet land, eller en anden region, hvis folk der har mere behov for det, end dem i ens eget land eller region.

Referencer: Ibn ‘Ābidīn, Radd al-Muḥtār.

(Shaykh) Faraz Rabbani

Kilde: Qibla.com

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2013]