Er det tilladt at være vegetar?

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens]

Spørgsmål:

Besvaret af Mufti Ebrahim Desai

Er det tilladt at være vegetar?

Svar:

I Allāhs, Den Mest Nådige, Den Mest Barmhjertiges Navn.

As-salāmu ‘alaykum wa Raḥmatullāhi wa Barakātuh.

Det er tilladt at være vegetar (s: og veganer). Sharīʻah har ikke gjort det obligatorisk at spise kød.

Og Allāh Taʻāla ved bedst.

Wa as-salāmu ʻalaykum.

Mufti Ebrahim Desai
Darul Iftaa, Madrassah In’aamiyyah
AskImam.org

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2013]