Hvad er faste?

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens]

Spørgsmål:

Hvad er faste (s: på arabisk ṣawm)?

Svar:

Fasten er at afholde sig fra mad, drikke og seksuelt samleje. En faste varer fra fajr-bønnens begyndelsestidspunkt (s: ved ṣubh ṣādiq, det sande daggry, når solens stråler ses i hele himlens vidde) indtil solnedgang.

Reference: Al-Fatāwā al-Hindiyyah

Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2013]