Bryder det fasten, hvis man sluger slim, spyt eller savl?

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen]

Spørgsmål:

Bryder det fasten, hvis man sluger slim, spyt eller savl?

Svar:

At sluge slim, spyt eller savl bryder ikke fasten.

Reference: Al-Fatāwā al-Hindiyyah (204/1)

Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2013]