Bryder det fasten, hvis man sluger slim, spyt eller savl?

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen] Spørgsmål: Bryder det fasten, hvis man sluger slim, spyt eller savl? Svar: At sluge slim, spyt eller savl bryder ikke fasten. Reference: Al-Fatāwā al-Hindiyyah (204/1) Mufti Mohammed Tosir Miah Darul Ifta Birmingham [Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2013]