Er det bidʻah at sige Jumuʻah Mubārak?

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens] Spørgsmål: Er det bidʻah at sige Jumuʻah Mubārak? Svar: I Allāhs, den mest Nådiges, den mest Barmhjertiges navn. As-salāmu ʻalaykum wa-rahmatullāhi wa barakātuh. Jumu’ah (s: fredag) er en Mubārak (velsignet) dag. Dette kan vi forstå fra de mange Aḥādīth der fortæller om fredagens …

Er det bidʻah at sige Jumuʻah Mubārak? Læs mere »