hadith

Ḥadīth: Frygt Allāh hvor end du er…

Berettet af Abū Dharr al-Ghifārī og Muʻādh ibn Jabal: Allāhs Sendebud ﷺ sagde: “Frygt Allāh, hvor end du er, følg en dårlig gerning op med en god og den vil slette den. Og behandl folk med de bedste manerer.” —Al-Tirmidhī (og Ḥadīth #18 i Imām al-Nawawīs 40 Ḥadīth og beretningen er ḥasan saḥīḥ)