Islam forbyder og fordømmer terrorisme

Af Said Allan Bak

basmala_maghribi

I Allāhs Navn, Den Mest Nådige, Den Mest Barmhjertige

Islam er en religion, som lægger stor vægt på fred og sikkerhed. Den ser med stor foragt på mord, undertrykkelse, røveri, anarki, hærværk, hærgende optøjer, selvtægt og en hver form for terrorisme. Muslimerne som en helhed er et fredselskende folk.

Ibn ‘Umar (må Allāh være tilfreds med ham og hans fader) berettede at Allāhs Sendebud (Allāh velsigne ham og give ham fred) sagde:

»En troende vedbliver med at beskytte sin tro, så længe han ikke uretfærdigt udgyder blod.« (Al-Bukhārī)

Vi vil gerne her på al-islam.dk slå fast, at vi tager afstand fra en hver form for selvtægt og terrorisme, hvad enten de der udfører den har muslimsk baggrund, eller ej og hvad enten den er udført af individer, grupper eller stater, og at vi fordømmer disse handlinger og dem, der udfører dem, i overensstemmelse med de islamiske lærdes fatwaer.

Vi vil ligeledes opfordre alle ikke-muslimer, som læser dette, til ikke at generalisere enkelte personers handlinger ud over en helt gruppe.

De, som tager loven i egne hænder er lovløse og forbrydere og bærer på en perverteret ideologi, som har intet at gøre med islam og Profeten Muḥammads eksempel (Allāh velsigne ham og give ham fred), da han blev sendt som en barmhjertighed til hele menneskeheden, som et retledningens lys og et eksempel på alt godt.

Allāh siger i Sin Hellige Bog:

16_125

Meningsmæssig oversættelse:
»Kald til din Herres vej med visdom og smuk formaning og diskutér med dem på bedste måde. Din Herre ved sandelig bedst, hvem der er faret vild fra Hans vej og hvem der er på rette vej.« (Koranen, 16:125)

Det er således ikke forbudt for os muslimer at vise vores utilfredshed med falske påstande om islam og dæmonisering af muslimerne og ej heller forbudt for os at diskutere med dem, der er imod os. Der er heller intet problem med fredelige demonstrationer og dets lige. Intet af dette er imod islamiske principper eller ude af tråd med dansk debatkultur.

Med fredshilsen,

Said Allan Bak
Admin/redaktør, al-islam.dk