Hvad man siger efter bønnen

Spørgsmåls-id: 00011

Den kendte ḥanafī fiqh-manual Nūr al-Īḍāḥ nævner at man efter bønnen (ṣalāh) gør det følgende:

1. Siger “astaghfirullāh” 3 gange.
2. Læser āyat al-Kursī (sūrah 2 āyah 255).
3. Læser al-mu’āwidhatayn (al-Falaq og al-Nās) (sūrah 113 og 114).
4. Siger subḥān Allāh 33 gange.
5. Siger al-ḥamduliLlāh 33 gange.
6. Siger Allāhu akbar 33 gange.
7. Fuldender de 100 ved at sige: “lā ilāha illā Llāhu waḥdahu lā sharīka lah, lahu l-mulku wa lahu l-ḥamdu wa huwa ‘alā kullī shay’in qadīr”.
8. Gør du’ā’ (især dem overleveret i Koranen og Profetens Sunnah (Allahs velsignelser og fred være med ham), men også i egne ord hvis man ønsker), med løftede hænder, hvorefter man fører dem hen (masaḥ) over ansigtet til sidst.

Kilde: Nūr al-Īḍāḥ af Imam Abu al-Ikhlāṣ Ḥasan al-Shurunbulālī

[Dansk oversættelse © al-islam.dk 2008]