Hvorfor muslimer følger retsskoler (madhāhib)

Hvorfor muslimer følger retsskoler (madhahib)[i] Af Shaykh Nuh Ha Mim Keller 8.1.a (n): Introduktionen til det nuværende værk[ii] havde til hensigt at skabe klarhed over, hvad fiqh eller “islamisk retslære” er, og til hvilken nytte en lille håndbog som den foreliggende kan være for den der måtte læse den. Det nedenstående afsnit uddyber dette, da …

Hvorfor muslimer følger retsskoler (madhāhib) Læs mere »