Jeg kan ikke alt det man skal sige i bønnen, hvordan skal jeg bede?

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens]

Besvaret af Mufti Suhail Tarmahomed

Spørgsmål:

Jeg kan ikke bede ordentligt endnu, eftersom jeg ikke kan alt det som man skal kunne sige i bønnen. Er det tilladt for mig at bede med et papir foran eller ved siden af mig, som jeg læser fra, når jeg er i bønnen? Findes der en måde at bede på, når man ikke kan sūrat al-Fātiḥah, taḥiyyāt, ṣalawāt eller en ekstra sūrah?

Svar:

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه

I Allāhs, den mest Nådiges, den mest Barmhjertiges navn.

Du skal ikke bede med et papir i ṣalāh. Hvis du ikke kan nogen del af Koranen eller nogen af de du’āer (anråbelser), som man reciterer i bønnen, skal du sige takbīrat al-taḥrīm (for at du påbegynder din bøn) (s: dvs. løfte hænderne og sige Allāhu Akbar, som man vanligvis gør, når man indleder bønnen) og ellers være tavs, eller recitere “subhān Allāh” eller “al-ḥamdulillāh” og fuldføre alle stillinger i bønen, samtidigt med at du siger takbīren (Allāhu Akbar) hver gang du skifter stiling, undtagen når du rejser dig fra rukūʻ (den foroverbøjede stilling) og når du afslutter bønnen.

Når du rejser dig fra fra rukūʻ skal du sige “samiʻ Allāhu li man ḥamidah” og når du afslutter bønnen skal du sige “As-salāmu ʻalaykum wa raḥmatullāh”, mens du vender dit ansigt til højre og bagefter til venstre (s: og da siger du også det samme igen).

Du bør også forsøge at gøre dit bedste for at lære Fātiḥahen, andre portioner af Koranen og tashahhuden (s: at-taḥiyyātu lillahi waṣ-ṣalawātu…) osv. så hurtigt som muligt.

Referencer: Aḥsan al-Fatāwā, bind 3, s. 79 & Tabyīn al-Haqā’iq, bind 1, s. 109

وفي المبسوط ولو نوى الأخرس والأمي الذي لا يحسن شيئا يكون شارعا بالنية ولا يلزمه التحريك باللسان

Og Allāh ved bedst.

(Mufti) Suhail Tarmahomed

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2013]