Innovation (bidʻah) og at fejre Profetens fødselsdag (mawlid)

Besvaret af Shaykh Faraz Rabbani

Spørgsmål: Hvad er konceptet “prisværdig innovation” (bidʻah ḥasanah) – hvordan kan en innovation være prisværdig? Er Mawlid (fejring af Profeten Muhammads fødselsdag) en sådan (prisværdig innovation)?

Svar: Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh,

Jeg beder til at du modtager dette i bedste velgående, fysisk såvel som åndeligt.

Konceptet “prisværdig innovation” (bidʻah ḥasanah) er grundlæggende en specifik form for at anvende en af Profetens (må Allāh velsigne ham og give ham fred) generelle sunnaher på en måde, som ikke modstrider den profetiske vejlednings principper.

Foreksempel: At man holder en årlig konference eller en religiøs begivenhed, på specifikke datoer (pga. at det er praktisk, uden at betragte denne specifikation som noget religiøst set forventet), er en specifik måde at anvende en generel sunnah, om at udsprede religiøs vejledning.

Det samme gør sig gældende mht. godkendte typer af gruppe-dhikr (som er betragtet som tilladt eller prisværdigt af en stor gruppe af sunni-lærde): Her er bliver den generelle sunnah vedr. gruppe-dhikr (som forstås ud fra et stort antal profetiske hadither) anvendt på en specifik måde.

Og så videre.

Dog ser de lærde omhyggeligt på gyldigheden af sådanne handlinger; de forskellige dele; handlingens direkte og indirekte implikationer.

At fejre Profetens (må Allāh velsigne ham og give ham fred) fødsel

Hvad angår at fejre Profetens (må Allāh velsigne ham og give ham fred) fødsel, så er grundlaget for dette af to typer:

1. Specifik, fra Sunnahen selv: Profeten (må Allāh velsigne ham og give ham fred) fejrede den ugedag, som han blev født på, ved at faste om mandagene, så hvorfor skulle det være forkert at fejre datoen for hans fødsel, på en tilladt og gyldig måde?

2. Generel, fra kaldet i Koranen og Sunnahen til at udtrykke taknemmelighed og til at glædes over den velsignelse og gave fra Allāh, som er vores elskede Allāhs Sendebud (fred og velsignelser være med ham og hans familie).

Hvis vi så følger den anvendelse, som Allāh Den Højeste har givet os: At komme med de ting, vi ikke er sikre på, til de folk, som har viden, så ser vi at fx Mawlid er blevet omhyggeligt vurderet og generelt godkendt i de fire sunni retsskoler i islamisk lov (madhāhib)

Hvis der er nogen, som ikke føler sig tilpas med dette, så er det fint nok, men at fordømme en mainstream handling, som er godkendt af mainstream sunni lærde, fører til splittelser, og det er i modstrid til etablerede principper. “Der er ingen fordømmelse i emner, hvori der er gyldig uenighed” (la inkāra fī masāʼil al-khilāf).

© Faraz Rabbani
All rights reserved

Oversat og bragt her på siden, med tilladelse fra:
Shaykh Faraz Rabbani / SeekersHub (www.SeekersHub.org)

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2012]