Håndtryk mellem ikke-maḥram kvinder og mænd

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens]

Spørgsmål:

Muslimske kvinder, som lever i vestlige lande er nødt til at give håndtryk med fremmede (ikke-maḥram) mænd, som ind imellem besøger deres kontorer (arbejdspladser) eller skoler. Der er ligeledes lejligheder, hvor muslimske mænd kommer i en svær situation, hvor de er nødt til at give håndtryk til fremmede (ikke-maḥram) kvinder. Hvis man nægter at gøre dette, er sandsynligheden for skadelige effekter ikke særlig usandsynlig. Tillader Islāms Sharī’ah et håndtryk i denne sitation?

Svar:

For kvinder at give håndtryk til fremmede (s: ikke-maḥram) mænd og for mænd at give håndtryk til fremmede (s: ikke-maḥram) kvinder er ikke tilladt under nogen som helst omstændigheder. Denne holdning understøttes til fulde af klare udtalelser i de ædle Ahādīth[1] og alle (s: islamiske) jurister er enige om at dette er forbudt.

Muftī Muhammad Taqī ‘Uthmānī

(s: for at undgå at folk bliver fornærmede i situationen, kan man lægge sin hånd på hjertet, undgå at se sur ud, og kort nævne, at man ikke hilser med hånden, af religiøse årsager eller lignende.)

Fodnote:
[1] Ahādīth er udtalelser/beretninger fra/af Profeten Muhammad (sallā Allāhu ‘alayhi wa sallam).

Kilde: Contemporary Fatawa s. 292

[Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2013]