For hvem er det obligatorisk at faste i Ramaḍān?

[NB: Denne besvarelse er ifølge ḥanafī-retsskolen. Kommentarer indledt med s: er oversætterens]

Spørgsmål:

For hvem er det obligatorisk at faste i Ramaḍān?

Svar:

Det er obligatorisk for alle muslimer (s: som er kønsmodne og forstandige) at faste i Ramaḍān-måneden, undtagen:

  • De som rejser sharʻi minimumsafstanden (s: tre manzil, som svarer til ca. 77 km), selvom det er foretrukket at man faster, hvis man kan.
  • De hvis helbred vil lide under det, såsom ældre eller syge.
  • Kvinder som har menstruation, eller en gravid kvinde, som frygter for sit ufødte barn eller en kvinde, som for nyligt har gennemgået en fødsel (s: som dermed er i perioden for postpartum blødning – dvs. blødning efter fødsel).
  • Reference: al-Fatāwā al-Hindiyyah (207/1)

    Mufti Mohammed Tosir Miah
    Darul Ifta Birmingham

    [Dansk oversættelse © al-islam.dk / Said Bak 2013]